Route 20 kilometer

20 KM  (20,9)

Het eerste deel van de route voert door de bossen van Heumensoord naar het Maldense zweefvliegveld. Daarna voert de route over de Hooge Hoenderberg in de richting van Groesbeek. Vlak bij de bebouwde kom van Groesbeek buigt de route af in de richting van Mook. Na enkele kilometers buigt deze route terug naar het zweefvliegveld. Vervolgens wordt de weg voortgezet tot aan de bebouwde kom van Malden. Opnieuw voert de route door Heumensoord om tot slot uit te komen in de wijk Brakkenstein.