Route 30 kilometer

Het eerste deel van de route voert door de bossen van Heumensoord naar het Maldense zweefvliegveld. Daarna voert de route over de Hooge Hoenderberg tot in de bebouwde kom van Groesbeek. Vanuit Groesbeek wordt dan een prachtige route gevolgd over de St. Jansberg naar Plasmolen. Vanuit Plasmolen voert de route opnieuw over de St. Jansberg, nu in de richting van Mook. Vanuit de omgeving van Mook wordt teruggekeerd naar het zweefvliegveld om vervolgens langs de bebouwde kom van Malden, door het Heumensoord, terug te keren naar de wijk Brakkenstein.