Route 15 kilometer

Het eerste deel van de route voert door de bossen van Heumensoord naar het Maldense zweefvliegveld. Daarna voert de route over de Hooge Hoenderberg in de richting van Groesbeek. Ruim voor Groesbeek wordt omgekeerd om langs een andere weg uiteindelijk terug te keren bij het zweefvliegveld. Vervolgens wordt de weg voortgezet tot aan de bebouwde kom van Malden. Opnieuw voert de route door Heumensoord om tot slot uit te komen in de wijk Brakkenstein.