Marsdata 2022

2 jaar kom de Michaëlmars door Corona niet doorgaan. We zijn blij het dit jaar weer te kunnen en mogen organiseren. De mars vindt plaats in het weekend van 18 en 19 juni.